یک استاد آمریکایی در پی انتقاد از “دونالد ترامپ” تهدید به مرگ شد

استاد ایالت کالیفرنیای آمریکا که انتخاب ترامپ را «اقدامی تروریستی» خوانده بود، پس از دریافت تلفن‌ها و رایانامه‌های تهدیدآمیز، فرار را بر قرار ترجیح داد.

پست شد در : دسته‌بندی نشده