گزینه پیشنهادی ترامپ برای تصدی وزارت کشور مشخص شد

ترامپ در نظر دارد «رایان زینک» جمهوری‌خواه را برای سمت وزارت کشور آمریکا معرفی کند.

پست شد در : دسته‌بندی نشده