وکیل تجاری ترامپ، مسئول مذاکرات بین‌المللی دولت شد

ترامپ یکی از مدیران ارشد شرکت خود را به عنوان مسئول مذاکرات بین‌المللی منصوب کرد.

پست شد در : دسته‌بندی نشده