هیل: جنگ لفظی بین کاخ سفید و تیم ترامپ شدت گرفته است

با نزدیک شدن تاریخ آغاز ریاست جمهوری ترامپ، جنگ لفظی میان کاخ سفید و ترامپ هرچه بیشتر شدت گرفته است.

پست شد در : دسته‌بندی نشده