هشدار مشاور ترامپ در مورد ادعای دخالت روس ها در انتخابات آمریکا

کلین کانوی گفت: صحبت درباره دخالت روس ها درانتخابات آمریکا امنیت ملی آمریکا را تضعیف می کند.

پست شد در : دسته‌بندی نشده