مخالفت قاضی ایالت پنسیلوانیا با بازشماری آرای انتخابات ریاست جمهوری

ایالت پنسیلوانیا با تقاضای “جیل استاین” مبنی بر بازشماری آرا در این ایالت مخالفت کرد.

پست شد در : دسته‌بندی نشده