مخالفت رهبر اکثریت سنا با تشکیل کمیته ویژه رسیدگی به ادعای دخالت روسیه در انتخابات آمریکا

“میچ مکانل” با ایجاد کمیته‌ای ویژه برای بررسی نقش روسیه در انتخابات ریاست جمهوری اخیر آمریکا مخالفت کرد.

پست شد در : دسته‌بندی نشده