سازمان‌های جاسوسی آمریکا بر سر ادعای دخالت روسیه در انتخابات این کشور اتفاق‌نظر ندارند

بالاترین نهاد جاسوسی آمریکا تاکنون از ادعای سیا مبنی بر دخالت مسکو در انتخابات این کشور به‌نفع ترامپ، حمایت نکرده است.

پست شد در : دسته‌بندی نشده