روند برگزاری نشست الکترال کالج برای انتخاب رئیس جدید جمهور آمریکا چگونه است؟

امروز دوشنبه ۵۳۸ نفر از اعضای مجمع گزینندگان آمریکا گردهم می‌آیند تا مشخص کنند چه کسی رئیس جمهور بعدی این کشور خواهد بود.

پست شد در : دسته‌بندی نشده