رئیس ستاد انتخاباتی کلینتون مشروعیت انتخاب ترامپ برای ریاست جمهوری را زیر سؤال برد

رئیس ستاد انتخاباتی کلینتون با استفاده از ادعای سیا مبنی بر دخالت روسیه در انتخابات آمریکا، مشروعیت انتخاب ترامپ را زیر سؤال برد.

پست شد در : دسته‌بندی نشده