دیلی تلگراف: ارسال نامه‌های تهدیدآمیز به اعضای الکترال کالج نگران کننده است

روزنامه دیلی تلگراف نوشت: نامه‌های تهدید به مرگ به بسیاری از اعضای الکترال کالج در آمریکا فرستاده شده تا آنان را وادار کند به دونالد ترامپ رأی ندهند.

پست شد در : دسته‌بندی نشده