تظاهرات مخالفان ترامپ در پنسیلوانیای آمریکا

بیش از دویست تظاهر کننده در ایالت پنسیلوانیای آمریکا با حضور در مقابل مجلس ایالتی پنسیلوانیا تجمع اعتراضی برگزار کردند.

پست شد در : دسته‌بندی نشده