ترامپ: افراط گرایی مذهبی را از آمریکا بیرون می کنم

رییس جمهور منتخب آمریکا به بخشی از برنامۀ خود برای ریشه کنی آنچه “افراط گرایی مذهبی” در آمریکا نامید، اشاره کرد.

پست شد در : دسته‌بندی نشده