ترامپ آرای لازم کالج الکترال برای ریاست جمهوری را به دست آورد

دونالد ترامپ در ایالت های پیروز، از حمایت رای دهندگان کالج الکترال برخوردار شد.

پست شد در : دسته‌بندی نشده