برترین دستورات قابل اجرا در run

سرزمین عجایب

با استفاده از دستورات موجود در اين ليست شما مي توانيد تنها از طریقRunويندوز و تايپ دستور کوتاه بلافاصله برنامه مورد نظر را اجرا نماييد. پس با سرزمین عجایب همراه شوید تا این دستورات را بیاموزید.

EXrozblog.comEX


براي شروع كار كافي است از منوي start وارد Run شويد. سپس هر يک از دستورات موجود در ستون دستور را تايپ نموده و سپس Enter بزنید تا بلافاصله برنامه مورد نظر اجرا گردد .

برای اجرای run می توانید ctrl+r را نیز فشار دهید.


برنامه اجرایی

دستور

AccessibilityControls

access.cpl

Add Hardware Wizard

hdwwiz.cpl

Add/Remove Programs

appwiz.cpl

Administrative Tools

control admintools

Automatic Updates

wuaucpl.cpl

BluetoothTransfer Wizard

fsquirt

Calculator

calc

Certificate Manager

certmgr.msc

Character Map

charmap

Check Disk Utility

chkdsk

Command Prompt

cmd

Component Services

dcomcnfg

Computer Management

compmgmt.msc

Date and Time Properties

timedate.cpl

Device Manager

devmgmt.msc

Direct XTroubleshooter

dxdiag

Disk Cleanup Utility

cleanmgr

Disk Defragment

dfrg.msc

Disk Management

diskmgmt.msc

Disk Partition Manager

diskpart

Display Properties

control desktop

Display Properties

desk.cpl

Driver Verifier Utility

verifier

Event Viewer

eventvwr.msc

Findfast

findfast.cpl

Folders Properties

control folders

Fonts

control fonts

Fonts Folder

fonts

Game Controllers

joy.cpl

Group Policy EditorXP Pro

gpedit.msc

Hearts Card Game

mshearts

Iexpress Wizard

iexpress

Indexing Service

ciadv.msc

Internet Properties

inetcpl.cpl

Network Connections

control netconnections

Clipboard Viewer

clipbrd

Keyboard Properties

control keyboard

Local Security Settings

secpol.msc

Local Users and Groups

lusrmgr.msc

Logs You Out Of Windows

logoff

Microsoft Chat

winchat

Minesweeper Game

winmine

Mouse Properties

control mouse

Mouse Properties

main.cpl

Free Cell Card Game

freecell

Network Connections

ncpa.cpl

Network Setup Wizard

netsetup.cpl

Notepad

notepad

Object Packager

packager

On Screen Keyboard

osk

Password Properties

password.cpl

Performance Monitor

perfmon.msc

Performance Monitor

perfmon

Phone and Modem Options

telephon.cpl

Power Configuration

powercfg.cpl

Printers and Faxes

control printers

Printers Folder

printers

Private Character Editor

eudcedit

Quicktime – If Installed

QuickTime.cpl

Regional Settings

intl.cpl

Registry Editor

regedit

Registry Editor

regedit32

Remote Desktop

mstsc

Removable Storage

ntmsmgr.msc

Scanners and Cameras

sticpl.cpl

Scheduled Tasks

control schedtasks

Security Center

wscui.cpl

Services

services.msc

Shared Folders

fsmgmt.msc

Shuts Down Windows

shutdown

Sounds and Audio

mmsys.cpl

Spider SolitareCard Game

spider

SQL Client Configuration

cliconfg

System Configuration Editor

sysedit

System Configuration Utility

msconfig

Windows UpdateLaunches

wupdmgr

Windows XPTour Wizard

tourstart

Wordpad

write

System Properties

sysdm.cpl

Task Manager

taskmgr

Telnet Client

telnet

User Account Management

nusrmgr.cpl

Utility Manager

utilman

Windows Firewall

firewall.cpl

Windows Magnifier

magnify

پست شد در : دسته‌بندی نشده

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *