اگر اعضای کالج الکترال به وجدان خود رجوع کنند، ترامپ شانسی برای ورود به کاخ سفید ندارد

استاد حقوق دانشگاه هاروارد معتقد است با رأی منفی 20 عضو جمهوری‌خواه کالج الکترال، ترامپ از ورود به کاخ‌سفید باز می‌ماند.

پست شد در : دسته‌بندی نشده