اوباما: اتهامات روسیه مبنی بر دخالت در انتخابات، موضوعی مخفی نبود

رئیس جمهور آمریکا گفت اتهامات مبنی بر اینکه روسیه در هک ایمیل‌های اعضای کمیته ملی دمکرات‌ها نقش داشته است، در هنگام انتخابات موضوعی مخفی نبود.

پست شد در : دسته‌بندی نشده