انتقاد شدید برنی سندرز از نظام انتخاباتی آمریکا

برنی سندرز، نامزد ریاست جمهوری حزب دموکرات، به انتقاد شدید از نظام انتخاباتی غیر دموکراتیک آمریکا پرداخت.

پست شد در : دسته‌بندی نشده