انتقاد شدید اوباما از تصمیم غیرعادی ترامپ درخصوص گزارش‌های روزانه اطلاعاتی آمریکا

اوباما با تأکید بر اهمیت ارائه گزارش‌های روزانه اطلاعاتی به رئیس‌جمهور برای اتخاذ تصمیمات حیاتی، اظهار داشت این موضوع ارتباطی با هوش ترامپ ندارد.

پست شد در : دسته‌بندی نشده