امتناع شرکت‌های فناوری از همکاری با ترامپ برای نظارت بر مسلمانان و اخراج مهاجران

کارمندان شرکت‌های برجسته فناوری آمریکا از مشارکت در سیاست‌های ضداسلامی و ضدمهاجرتی رئیس جمهور منتخب این کشور امتناع می‌کنند.

پست شد در : دسته‌بندی نشده