ابراز نگرانی روانپزشکان آمریکایی از سلامت روانی ترامپ

سه استاد برجسته روانپزشکی در آمریکا با ارسال نامه‌ای به اوباما، در خصوص ثبات روانی دونالد ترامپ ابراز نگرانی شدید کردند.

پست شد در : دسته‌بندی نشده