بهره‌مندی ۶۰۰۰۰ نفر از زندانیان از بخشنامه "عفو گسترده محکومان"

رئیس سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور از بهره مندی تعداد ۶۰۰۰۰ نفر از زندانیان کشور از بخشنامه عفو گسترده زندانیان خبر داد.